Česky
English

Chatová osada Seč Vás zve na výlet


Zřícenina Hradu Oheb

Pokud byste chtěli vybrat 3 nejhezčí místa v Železných horách, hrad Oheb by jistě mezi ně patřil. Nejen že se jedná o nádhernou a zříceninu středověkého hradu, ale jeho umístění snad nemůže být lepší. Hrad se vypíná nad kolmou stěnou sečské nádrže a poskytuje návštěvníkům nádherný výhled na ostrov v sečské nádrži i na jižní část Železných hor.


Chatová osada - Oheb Chatová osada - Přehrada seč

Hrad Lichnice

Hrad Lichnice byl vybudován na ostrohu nad Třemošnicí ve 2. pol. 13. století Smilem z Lichtenberk. Měl trojúhelníkový půdorys a mohutnou okrouhlou věž, která měla v průměru úctyhodných 12 metrů a sloužila i jako obytná. Zdi byly silné 7 metrů a celý hrad chránil také hluboký příkop a mohutný val.

Po různém střídání majitelů koupil roku 1410 Lichnici král Václav IV. a v jeho držení zůstal hrad až do husitských válek. Po opětovném střídání majitelů, kdy hrad odolal všem útokům Švédů, se mu stala osudným jeho strategická poloha a mohutnost. Král Ferdinand III. vydal roku 1648 rozkaz nařizující pobořit hradby, aby se Lichnice nastala opěrným bodem nepřítele či ohniskem odporu. Od té doby se hrad stal zdrojem levného kamene na stavbu vesnických domů a definitvní zříceninou.

Chatová osada - Lichnice Chatová osada - Lichnice

Zámek Žleby

Původně gotický hrad pánů z Lichtenburka z doby před rokem 1289, znovu postavený po zničení husity před polovinou 15. století, prošel renesančními a barokními úpravami a do dnešní romantické podoby byl přestavěn Karlem Vincencem Auerspergem v letech 1849 - 1868 podle anglických předloh. V romantických interiérech se mísí původní historické památky s dobovými prvky a starožitnostmi dovezenými z celé Evropy. Kožené tapety, sbírky vitrají, mnohé obložení stěn, přepychové vybavení a instalace respektující dobové dokumenty, uchovaly do dnešní doby zámek jako jakousi "užitnou sbírku starožitností" s jedinečnou atmosférou a neopakovatelnou malebností

Více informací zde: Oficiální stráky zámku Žleby

Chatová osada - Státní zámek Žleby Chatová osada - Státní zámek Žleby

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi bylo otevřeno 2.července 1972. Základem muzejních sbírek se stala soukromá sbírka Prof. PhDr. Jana Malíka (1904-1980), neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele. Pomohl také zorganizovat, aby jednotlivá národní centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA darovala muzeu loutky ze svých zemí. Za třicet let existence muzea se pak tyto sbírky značně rozrostly a jsou stále doplňovány. Dnes vlastní muzeum zhruba 43.600 sbírkových předmětů, z toho více než 8.300 loutek z celého světa.. Dále pak scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie.... A tak dále. A také odbornou knihovnu. Představení s loutkou, tak jako každé divadelní představení, je umění pomíjivé: žije jen v okamžiku, kdy se hraje. O to více a důkladněji je třeba o loutkářském umění shromažďovat dostupné materiály, záznamy, dnes už i videozáznamy. To, co může být zachováno, je loutka. Nevypovídá sice mnoho o kvalitě inscenace, ale je (alespoň většinou) uměleckým dílem sama o sobě. Je schopna zaujmout svým výrazem, může být dokladem nejrůznějších loutkářských technologií, jednotlivých národních loutkářských kultur, rukopisů výtvarných tvůrců, řezbářů...Pohled na ni nám může zprostředkovat emotivní zážitek. Pro tohle všechno muzeum existuje. Proto shromažduje a zpracovává dokumenty týkající se vývoje českého a v rámci možností i světového loutkářství. Proto vystavuje loutky nejen ve svých prostorách, ale i jinde v tuzemsku i v zahraničí.


Více informací zde: Oficiální stráky Muzea

Chatová osada - Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Chatová osada - Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Státní Hippologické muzeum ve Slatiňanech

zrodu Státního hippologického muzea ve Slatiňanech byl univerzitní profesor PhDr. et MUDr. František Bílek, DrSc., zakladatel české zootechniky a ve světě uznávaný genetik. Do československé hippologie se zapsal několikrát..V roce 1921 koupil od prof. Julia Kühna z Halle tři koně Převalského pro pražskou vysokou školu zemědělskou. Dva z těchto koní se později stali zakladateli světoznámého chovu posledního druhu divokého koně, spjatého s pražskou zoologickou zahradou, kam byli po jejím otevření v roce 1932 převedeni. V roce 1939 se pokusil profesor Bílek o záchranu starokladrubského vraníka v Pokusném hřebčíně v Průhonicích u Prahy. Profesor F. Bílek nejen vypracoval projekt, prosadil jeho realizaci, ale také vyhledal rozprášený zbytek vraného stáda. S vlastním regeneračním projektem se začalo v roce 1941.

Více informací zde: Oficiální stráky Muzea

Chatová osada - Státní Hippologické muzeum ve Slatiňanech Chatová osada - Státní Hippologické muzeum ve Slatiňanech

Ranch Kovářov

Ranch LL Kovářov jsme začali budovat v roce 1998 tzv.“na zelené louce“.Od počátku jsme chtěli mít koně jako partnery a ranč jako rodinnou stáj, což se nám podařilo. Vybudovali jsme 6 prostorných boxů, kbelíkování jsme postupně nahradili napáječkami, v zimě vyhřívanými. Protože k nám začali jezdit kamarádi s koňmi, pustili jsme se do stavby bungalovů a venkovních boxů, takže dnes u nás sparťansky přenocuje i 20 lidí, několik koní pod přístřešky, ostatní na pastvině! Je tady i umývárna s teplou vodou a splachovací WC. Od r.2006 budujeme druhou část ranče, už zde jsou boxy pro 9 koní, sedlovna, kruhovka,chem. WC, takže už i tady letos v létě mnohý koňák přenocoval i s koníkem. Chceme i nadále ranč držet jako rodinnou stáj se stabilním kádrem koní, pouze bychom ho rádi doplnili o cca 2 univezály pod sedlo i do tahu.

Více informací zde: Oficiální stráky Ranch kovářov

Chatová osada - Ranch Kovářov Chatová osada - Ranch Kovářov

Historické město Chrudim

První stopy slovanských sídlišť byly nalezeny na území dnešní staré Transporty a Městských sadů, archeologické stopy osídlení dnešního vnitřního města jsou až z 9.-10.stol. První písemná zmínka o Chrudimi je v listině z roku 993. Český panovník Boleslav II. v ní dává nově založenému benediktinskému klášteru v Břevnově právo pobírat z Chrudimě 1/10 soudních a tržních pokut. Listina sama je však podvrh až ze 13. stol. Celé východní Čechy byly do konce 10. stol. součástí slavníkovského panství se střediskem v Libici n. Cidlinou. V roce 995 byli Slavníkovci vyvražděni a jejich území spojeno s pražským knížectvím. Z tohoto důvodu je tedy pravděpodobné, že k vybudování chrudimského hradiště došlo až po tomto roce. Jistě však stálo v r. 1055, kdy v chrudimském hradišti zemřel český panovník Břetislav I.

Více informací zde: Mésto Chrudim

Dovolená vychodní Čechy - Historické město Chrudim Dovolená vychodní Čechy - Historické město Chrudim

Obora s bílými jeleny

Obora v dnešní podobě (od roku 1867) byla zřízena v široké nivě řeky Doubravy na místě někdejšího rybníka Kravinec mezi obcemi Žehušice a Bojmany. Josef Osvald Thun byl velký milovník stromoví a zahradnictví a proto byla obora vysázena vzácnými druhy dubů, buků, javorů, liliovníků, platanů, stříbrných topolů, vrb a konifer. Zvláštností je oborní chov populace bílé mutace jelena orientálního původu a unikátní hodnoty. Dnes v oboře žije cca 130 bílých jelenů a spolu s nimi je zde chována černá mutace daňka skvrnitého.

Více informací zde: Méstys Žehušice - oficiální stránky

Dovolená vychodní Čechy - Obora s bílými jeleny Dovolená vychodní Čechy - Obora s bílými jeleny

Pardubice

Pardubice leží ve středu východních Čech na soutoku Labe a Chrudimky. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o jejich existenci pochází z konce 13. století, městem se staly někdy kolem roku 1340. Tehdy náležely rodu pánů z Pardubic, jehož nejvýznamnější postavou byl Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup, rádce a přítel císaře Karla IV., význačná evropská osobnost té doby.

Více informací zde: Mésto Pardubice - oficiální stránky

Dovolená vychodní Čechy - Pardubice Dovolená vychodní Čechy - Pardubice

Beseda seč - Diskotéka Fénixx

Seč u Chrudimi je vyhlášené turistické centrum, v létě jsou to především vodní sporty na sečské přehradě a turistika v okolní nádherné přírodě. Seč nabízí celou řadu možností ubytování od hotelů, přes penziony až po sečský kemp. Večer pak můžete vyrazit za zábavou do našich četných restaurací a distoték!

Více informací zde: Beseda Seč - oficiální stránky

Dovolená vychodní Čechy - Seč Dovolená vychodní Čechy - Seč